Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Θανάτου εορτάσωμεν νέκρωσιν,Αδου την καθαίρεσιν!!/Let's celebrate the death of the death,Hades's elimination.!!

                                                ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!/CHRIST IS RISEN
Ανάσταση/ Resurection..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2009

                                       


                       ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ/CHRIST IS RISEN FROM THE DEAD
                      ΘΑΝΑΤΟΝ ΘΑΝΑΤΩ ΠΑΤΗΣΑΣ/WITH HIS DEATH HE STEPED ON DEATH

ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙΝ ΖΩΗ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ/AND TO THESE WHO ARE IN THE         GRAVES HE OFFERED THE LIFE

                                     

ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ/I WISH SO THAT THE LIGHT OF THE RESURECTION WILL FILL ALL OF US!                                                                                                                                                                   

   Χριστός Ανέστη/Christ is risen/Krisztus feltámadt/Христос Воскресе/ქრისტე აღდგა/Le Christ est ressuscité/Christus ist auferstanden/¡Cristo ha resucitado/Cristo è risorto/Kristus ir augšāmcēlies/Kristus er opstanden/キリストが復活さ/Kristus nousi. 

                            

                                              Δημήτρης Συρεγκέλας/Dimitris Siregelas


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου