Οι Τοιχογραφίες μου/Μy wall paintings
Ευαγγελισμός/Anounciation.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003


Ευαγγελισμός/Anounciation.Ι.Ν.Παλιας Παναγίασ Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003.
Πλατυτέρα/Mother of God.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2002.


Ιεράρχες/Ierarchs.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003.

Ιεράρχες/Ierarchs.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003

Αγιοι/Saints..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003

Ακρα ταπείνωσις με διακόνους./Christ with diakons.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2005

Ακρα ταπείνωσις./Christ .Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2005

Αγ.Ρωμανός ο μελωδός/St.Romanos .Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2005

Γενική άποψη Ιερού/General view of the altar..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2002-03
Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-05

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-05

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004-05

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004-05

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2005
Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-04

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-04

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγιος Αντώνιος/St.Antonios.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Προφήτης Ηλίας/Prorhet Ilias.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγ.Κωνσταντίνοσ&Ελένη/St.Konstantin&Helen.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2005

Αγία Κυριακή/St.Kyriakh.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004
Αγιος Λουκάς Κριμαίας/St.Loukas of Krimea.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003

Αγιοι, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004-05

Αγιοι,Αγιες, κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004-05

Αγίες,κυρίος ναός/Saints,main church.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-04

Αγία Ευφημία/St.Efimia.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγία Μακρίνα/St.Makrina.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγία Υπομονή/St.IpomomoniΙ.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2005

Αγ.ΒερονίκηSt.Veroniki.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγιος Δαυίδ ο έν Ευβοία/St.David of EviaΙ.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγιοσ Σάββας ο ηγιασμένος./St.Savvas.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγιος Σεραφείμ του Σάρωφ/St.Serafim of Sarof.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004


Αγ.Ονούφριος/St.Onoufrios.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004

Αγ.Ιωάννης ο Ρώσσος/St.John the Russian.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004


Αγιοι, νότιο κλίτος/Saints south side.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-10

Παραστάσεις νότιο κλίτος//Compotitions south side.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007-10

Υπαπαντή..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2010

Γέννηση Βάπτιση/Nativity Baprism.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007-08

Βάπτιση/Baptism.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Παραστάσεις Βόρειο κλίτος//Compotitions north side.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2004-10

Παραστάσεις Βόρειο κλίτος//Compotitions north side.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2008-10

Η Ανάσταση του Λαζάρου/The resurection of Lazaros.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2010

Σταύρωση Ανάσταση/Crucifiction Resurection..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2009

 Βόρειο κλίτος γενική άποψη/north side general view.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-10

Βόρειο κλίτος γενική άποψη/north side general view.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2003-10

Χριστός Παντοκράτωρ/Christ Pantokrator..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Χριστός Παντοκράτωρ/Christ Pantokrator..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Δουλεύοντας/While working..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Χριστός Παντοκράτωρ/Christ Pantokrator..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Χριστός Παντοκράτωρ(Λεπτ.)/Christ Pantokrator(Det.)..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Γενική άποψη/General view..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.

Απόστολοι/Apostles..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Προφήτες/Prophets..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Προφήτες/Prophets..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Προφήτης Μιχαίας/Prophet Micheas.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Προφήτης Ησαίας/Prophets Jesaia.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Προφήτης Μωυσής/Prophet Moses..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Προφήτης Ζαχαρίας/Prophet Zacharias..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2006

Απόστολος Παύλος/Apostle Paul..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Απόστολος Πέτρος/Apostle Peter..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

ΑπόστολοςΜατθαίος/Apostle Mathew..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Απόστολος Ανδρέας/Apostle Andrew..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Απόστολος Σίμων/Apostle Simwn.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Απόστολος Φίλιππος/Apostle Filip.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Αγ.Μαρία η Αιγυπτία/St.Maria the Egyptian.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2008

ΑπόστολοςΜατθαίος/Apostle Mathew..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2007

Αγιος Φιλούμενος/St.Filoumenos..Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2010

Η κοίμησις της Θεοτόκου/Dormition of Theotokos.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2011


Η κοίμησις της Θεοτόκου/Dormition of Theotokos.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2011


Η κοίμησις της Θεοτόκου/Dormition of Theotokos.Ι.Ν.Παλιας Παναγίας Λειβαδιάς/Church of Old Panagia,Livadia.Ακρυλικά.Acrylics.2011Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης,Ακρυλικά/Church of St.Parthenios of Driopi,acrylics.2010-11Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης,Ακρυλικά/Church of St.Parthenios of Driopi,acrylics.2010-11


Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Δημήτριος.Ακρυλικά,2010/St.Dimitrios,Acrylics,2010Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Γεώργιος.Ακρυλικά,2011/St.George,Acrylics,2011Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Αναστάσιος ο Πέρσης.Ακρυλικά,2011/St.Anastasios the Persian,Acrylics,2011Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Νικόλαος επ.Μύρων.Ακρυλικά,2011/St.Nikolas,Acrylics,2011Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Δημήτριος.(Λεπτ.)Ακρυλικά,2010/St.Dimitrios,(Det.)Acrylics,2010Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Γεώργιος.(Λεπτ.)Ακρυλικά,2011/St.George,(Det.)Acrylics,2011
Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Αναστάσιος ο Πέρσης.(Λεπτ.)Ακρυλικά,2011/St.Anastasios the Persian,(Det.)Acrylics,2011
Ι.Ν.Αγίου Παρθενίου Δρυόπης/Church of St.Parthenios of Driopi.
Αγ.Νικόλαος επ.Μύρων(Λεπτ.).Ακρυλικά,2011/St.Nikolas(Det.),Acrylics,2011
Αγ.Ιω ο Πρόδρομος/St.John the forerunner.Ι.Μονή Σιμωνόπετρας/Holy monastery of Simonopetra,Athos.Αυγοτέμπερα(Egg temp).2005

Αγ.Ιω ο Πρόδρομος(Λέπτ.)/St.John the forerunner(Det.).Ι.Μονή Σιμωνόπετρας/Holy monastery of Simonopetra,Athos.Αυγοτέμπερα(Egg temp).2005

Αγ.Νικόλαος/St.Nikolaos.Ι.Μονή Σιμωνόπετρας,/Holy monastery of Simonopetra,Athos.Αυγοτέμπερα(Egg temp).2007

Αγ.Νικόλαος/St.Nikolaos(Λέπτ.).Ι.Μονή Σιμωνόπετρας(Det.),/Holy monastery of Simonopetra,Athos.Αυγοτέμπερα(Egg temp).2007

Δέησις/Deisis.Ι.Μονή Σιμωνόπετρας,/Holy monastery of Simonopetra,Athos.Υδρίαλος/Fluid glass.2006

ΕυαγγελισμόςAnnounciation.Ι.Ν.Αγίων Αναργύρων Πόρου.Church of St.Anargyroi Poros island.Ακρυλικά/Acrylics.2003