Χαρακτικά/Engravings
Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.2006 7,4X5,3 cm


Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.2009

Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.15X9 cm.2003
Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.6,6X4,4 cm.2004

όρθιο ξύλο/wood engraving.3,5X2,7cm 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου