Τα Φρέσκο μου/My frescoes

Αγ.Ιω ο Πρόδρομος/St.John the forerunner.Φρέσκο/Fresco 2005 200X60cmΗ ραθυμία(Λεπτομ.).Φρέσκο/Fresco 2005 220Χ140cmΗ ραθυμία(Λεπτομ.).Φρέσκο/Fresco 2005 220Χ140cmΗ ραθυμία(Λεπτομ.).Φρέσκο/Fresco 2005 220Χ140cmΗ ραθυμία(Λεπτομ.).Φρέσκο/Fresco 2005 220Χ140cmΗ ραθυμία(Λεπτομ.).Φρέσκο/Fresco 2005 220Χ140cmΑγ.Αντὠνιος/St.Antonios.Φρέσκο/Fresco 2007 50Χ40cm


Το Αγιον μανδήλιον/The Holy mandilion.Φρέσκο/Fresco 2007 50Χ40cm


Αγιος Νικόλαος/St.Nikolaos.Φρέσκο/Fresco 2007 35X35cmΟ Αγιος Πέτρος ο Αθωνίτης/St.Peter of Athos.Φρέσκο/Fresco.2004.200X60cm


Αγιος Ευθύμιος/St.Efthimios.Φρέσκο/Fresco.2004. 200X60cmΤο Αγιον μανδήλιον/The Holy mandilion.Φρέσκο/Fresco.2003 70X55cm


IC XC>Φρέσκο/Fresco.2004 40X30cm


ΜΡ ΘΥ/Mother of God.Φρέσκο/Fresco.2004 40X30cm