Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012


 Ξεκινάμε απο σήμερα την παρουσίαση μιάς νέας σελίδας του μπλόγκ.Αυτής των χαρακτικών.Η σελίδα δέν είναι πλήρως ενημερωμένη.Θα ακολουθήσουν και άλλα έργα./We start from today the presentation of one more new page.The page of engravings.This page isn't ready yet.Slowly we will add more works!

Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.2009

Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.2006 7,4X5,3 cm

Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.6,6X4,4 cm.2004

όρθιο ξύλο/wood engraving.3,5X2,7cm 2004

Τεχνική όρθιου ξύλου/wood engraving technique.15X9 cm.2003

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου